ACTUALITAT

NOVA NORMALITAT OFICINES MUNICIPALS DAVANT EL CORONAVIRUS SARS-CoV-2

Les oficines municipals tornaran a la seva activitat presencial però només amb cita prèvia (972890220 o das@das.cat), si bé es segueix recomanant la tramitació electrònica, sempre que sigui possible, d’acord a la Llei 39/2015, de Procediment Comú de les Administracions Públiques.

L’horari d’atenció al públic serà de dilluns a divendres de 9 a14.30 hores, i el 1r i 3r dilluns de mes de 16 a 19 hores.

Així mateix es recorda que per accedir a les oficines municipals s’han de respectar les mesures d’aforament i higiene, així com l’ús obligatori de les mascaretes

IMPORTANT: NO S’ATENDRÀ NINGÚ SENSE CITA PRÈVIA O QUE NO COMPLEIXI A L’OBLIGATORIETAT D’ÚS DE MASCARETA.

FESTES MAJORS 2020

Es posa en coneixement de tots els veïns que a causa de la nova normalitat conseqüència de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, en la que s’ha d’extremar les mesures de distanciament, higiene i aforament, no es celebraran cap tipus d’actes, ni lúdics ni festius, durant les festes majors, ajornant-se tots els actes previstos per a l’any 2021.

NORMATIVA D’ÚS SALA DE LECTURA

D’acord amb la situació de nova normalitat en la què ens trobem com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19, s’estableixen les següents mesures de seguretat per l’ús de la sala de lectura de la Casa del Comú de Das:

  • L’aforament queda limitat a un màxim de 3 persones.
  • Caldrà sol·licitar cita prèvia al 972890220.
  • S’estableix un temps màxim de 2 hores per persona i dia, dintre de l’horari següent: de dilluns a divendres de 9 a 14 hores
  • És obligatori l’ús de la mascareta.
  • Cal netejar-se les mans abans i després d’usar la sala de lectura.
  • Resta prohibit tocar llibres i altre material que pugui haver-hi a la sala.

FITXES PESOS BÀSCULA

S’informe als veïns de Das, que aquells que ho necessiten disposen de fitxes per a la bàscula a les oficines municipals a un preu de 2 euros fitxa

.