CALENDARI FISCAL

Tribut
Calendari Fiscal
Fracció
Tràmit
Import Fracció
IAE
1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
IBIU
1 MAIG – 30 JUNY
50%-50%
INSTÀNCIA
90€
IBIR
1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
IVTM
1 MARÇ – 30 ABRIL
AIGUA
ANUAL (FEBRER)
TAXCEM
1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
TAXESC
1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE
TAXOVP
1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE