FONS COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, ANUALITAT 2020

Durant l’any 2020 l’Ajuntament de Das, ha rebut de la Diputació de Girona, dintre del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, 41.505,57, els quals s’han distribuït de la següent manera:

Actuacions en camins municipals: 1.100,00 euros, que s’han destinat a l’arranjament de camins del municipi.

Accés a les noves tecnologies: 623,57 euros, destinats a l’adquisició d’un nou ordinador per adaptar-se al sistema de gestió electrònica

Cooperació Cultural: 5.967,30 euros, que han servit per a cobrir les indemnitzacions de les cancel·lacions de les activitats de les festes majors arran de la crisi sanitària de la COVID-19

Cooperació Municipal – Despeses corrents: 23.754,70 euros, que s’han destinat a cobrir el cost de l’enllumenat públic municipal.

Cooperació Municipal – Despeses d’inversió: 10.060,00 euros, destinats a arranjar les zones de jocs infantils.