SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE GIRONA, ANUALITAT 2021

Durant l’any 2021 l’Ajuntament de Das, ha rebut de la Diputació de Girona,  les següents subvencions

  • Fons de Cooperació Econòmica i Cultural,  per import de 41.529,88 euros
  • Adquisició d’habitatges destinats a lloguer social, antiga Rectoria de Das,  per import de 30.000 euros
  • Gestió Forestal Sostenible, abeuradors refugi Pleta de Das, per import de 2.516,45 euros