Subvencions

Subvencions del Parc Natural del Cadí-Moixeró

Durant l’exercici 2022 l’Ajuntament de Das ha rebut del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, ha rebut dins de la convocatòria anticipada per a l’any 2022 de subvencions als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i les espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 la qual està cofinançada al 43% per la Unió Europea amb fons FEADER, l’import de 17.738,06 € per a la rehabilitació i manteniment del Refugi de muntanya de la Pleta de Das.

 

 

 

 

Subvencions del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, per a la gestió forestal sostenible

Durant l’exercici 2022 l’Ajuntament de Das ha rebut del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, per la gestió forestal sostenible de les finques de titularitat pública dins de la convocatòria Resolució ACC/1765/2021, de 2 de juny, la qual està cofinançada al 43% per la Unió Europea amb fons FEADER, l’import de 9.796,54€.

Aquest ajut  ha estat repartit de la següent manera:

  • Annex 3: Xarxa viària forestal per a la gestió de boscos…………………………………….4.486,84 €
  • Annex 4: Actuacions silvícoles de millora i generació dels cicles ecosistèmics……3.395,70 €
  • Annex 5: Prevenció d’incendis i restauració del potencial forestal……………………….1.914,00 €