Fons Cooperació Economica i Cultural 2019

L’Ajuntament de Das ha rebut subvenció dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, Accés a les Noves Tecnologies i Actuacions en Camins Municipals, de la Diputació de Girona, anualitat 2019. Amb la següent distribució: Despeses en inversions 27.356,66€ , Cooperació Cultural 5.967,30€ , Noves Tecnologies 623,57€ , Despeses corrents 6.458,04€ i Actuacions en camins 1.100€