Promoció al Pla de Tartera amb un Habitatge de protecció oficial

Al nucli de Tartera es realitza una promoció que inclou un Habitatge de Protecció oficial, inscriure’t si t’interessa

https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/Inscripcio-en-el-Registre-de-Sollicitants-dHabitatges-amb-Proteccio-Oficial?category=74b1e5e8-a82c-11e3-a972-000c29052e2c