Edar Sanavastre

aigua7

Durant la primavera passada s’ha instal·lat un separador de sòlids a l’estació depuradora d’aigües de Sanavastre. L’obra ha tingut un cost de 29.772,05 euros, i ha estat finançada en part pel Pla Especial d’Inversions Sostenibles, exercici 2015, de l’Àrea de Cooperació Local de la Diputació de Girona, amb un import subvencionat de 10.372,77 euros.

L’obra ha permès el normal funcionament de l’EDAR durant la punta d’ocupació a Sanavastre del passat estiu.