Edictes

Convocatoria Ple extraordinari i urgent 13/05/2020

Convocatòria Ple ordinari 10-03-2020

Anunci sorteig Mesa Electoral ECG Novembre 2019

Anunci repetició sorteig mesa electoral eleccions locals

Anunci sorteig mesa electoral eleccions europees i locals

 

Anunci sorteig meses

Exercici: 2021 Bop: 60-0 Edicte: 2435 AJUNTAMENT DE DAS - Aprovació inicial del projecte d'urbanització PAU-DAS1
Exercici: 2021 Bop: 49-0 Edicte: 1939 XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) - Aprovació del padró anual de l'aigua per a l'exercici 2020 de l'Ajuntament de Das i període de cobrament voluntari
Exercici: 2021 Bop: 24-0 Edicte: 618 AJUNTAMENT DE DAS - Aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 19-0 Edicte: 540 MANCOMUNITAT PER A FINS D'INSTRUCCIO I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URUS - Aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 248-0 Edicte: 9887 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Aprovació inicial del pressupost, les bases d'execució, la plantilla de personal i la relació de llocs de treball per a l'exercici exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 248-0 Edicte: 9816 AJUNTAMENT DE DAS - Aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 247-0 Edicte: 9602 AJUNTAMENT DE DAS - Convocatòria per a la provisió de la plaça de jutge de pau substitut
Exercici: 2020 Bop: 245-0 Edicte: 9784 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Exposició pública del compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 220-0 Edicte: 8384 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Aprovació de les bases i la convocatòria per a la constitució d'una borsa d'ocupació per cobrir de forma temporal les possibles vacants en els llocs de treball de mestre, educador/a i monitor/a de menjador de la llar d'infants
Exercici: 2020 Bop: 201-0 Edicte: 7363 AJUNTAMENT DE DAS - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 2, reguladora de l'Impost sobre béns immobles