Edictes

Convocatoria Ple extraordinari i urgent 13/05/2020

Convocatòria Ple ordinari 10-03-2020

Anunci sorteig Mesa Electoral ECG Novembre 2019

Anunci repetició sorteig mesa electoral eleccions locals

Anunci sorteig mesa electoral eleccions europees i locals

 

Anunci sorteig meses

Exercici: 2021 Bop: 198-0 Edicte: 8485 AJUNTAMENT DE DAS - Informació pública de l'expedient per a l'agrupació de les secretaries d'Alp i de Das
Exercici: 2021 Bop: 190-0 Edicte: 8269 AJUNTAMENT DE DAS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 2/2021, en la modalitat de suplement de crèdit
Exercici: 2021 Bop: 190-0 Edicte: 8267 AJUNTAMENT DE DAS - Aprovació inicial del projecte de construcció d'un local social i del projecte de la reforma de l'església de Sant Llorenç
Exercici: 2021 Bop: 182-0 Edicte: 7889 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO - Incoació de l'expedient d'extinció del dret concessional relatiu a un aprofitament d'aigües en el terme municipal de Das (Girona) i Bellver de Cerdanya (Lleida) / Incoación del expediente de extinción del derecho concesional relativo a un aprovechamiento de aguas en el término municipal de Das (Girona) y Bellver de Cerdanya (Lleida). Ref.exp. 2021-EXT-16
Exercici: 2021 Bop: 136-0 Edicte: 6190 AJUNTAMENT DE DAS - Aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació PAU-DAS 1
Exercici: 2021 Bop: 118-0 Edicte: 5343 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 107-0 Edicte: 4912 AJUNTAMENT DE DAS - Aprovació inicial del Projecte de reparcel·lació del polígon d'actuació PAU-DAS 1
Exercici: 2021 Bop: 107-0 Edicte: 4707 AJUNTAMENT DE DAS - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 95-0 Edicte: 4025 AJUNTAMENT DE DAS - Aprovació definitiva del projecte d'urbanització PAU-DAS1
Exercici: 2021 Bop: 60-0 Edicte: 2435 AJUNTAMENT DE DAS - Aprovació inicial del projecte d'urbanització PAU-DAS1