Edictes

Convocatoria Ple extraordinari i urgent 13/05/2020

Convocatòria Ple ordinari 10-03-2020

Anunci sorteig Mesa Electoral ECG Novembre 2019

Anunci repetició sorteig mesa electoral eleccions locals

Anunci sorteig mesa electoral eleccions europees i locals

 

Anunci sorteig meses

Exercici: 2021 Bop: 250-0 Edicte: 10990 AJUNTAMENT DE DAS - Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 247-0 Edicte: 10977 AJUNTAMENT DE DAS - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 9
Exercici: 2021 Bop: 246-0 Edicte: 10873 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 219-0 Edicte: 9624 AJUNTAMENT DE DAS - Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora dels habitatges d'ús turístic
Exercici: 2021 Bop: 219-0 Edicte: 9620 AJUNTAMENT DE DAS - Extracte de l'acord de Ple de l'Ajuntament de Das d'11 de novembre de 2021, d'ajuts per a obres de manteniment d'urbanitzacions (Convocatòria BDNS 594610)
Exercici: 2021 Bop: 219-0 Edicte: 9619 AJUNTAMENT DE DAS - Aprovació de les bases particulars per a la concessió de subvencions destinades al manteniment, conservació, reposició o millora dels serveis urbanístics a les urbanitzacions de gestió privada del terme municipal
Exercici: 2021 Bop: 219-0 Edicte: 9616 AJUNTAMENT DE DAS - Extracte de l'acord del Ple de l'Ajuntament de Das d'11 de novembre de 2021, de convocatòria d'ajudes per a l'adquisició de llibres i material escolar, curs 2021/2022 (Convocatòria BDNS 594597)
Exercici: 2021 Bop: 219-0 Edicte: 9615 AJUNTAMENT DE DAS - Aprovació de les bases reguladores de la subvenció d'ajuda per a l'adquisició de llibres, curs 2021/22
Exercici: 2021 Bop: 219-0 Edicte: 9592 AJUNTAMENT DE DAS - Aprovació inicial de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 9, reguladora de la taxa de cementiris públics
Exercici: 2021 Bop: 209-0 Edicte: 9064 AJUNTAMENT DE DAS - Aprovació definitiva de l'expedient de suplement de crèdit 2/2021