Edictes

Exercici: 2018 Bop: 143-0 Edicte: 6596 AJUNTAMENT DE DAS Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 135-0 Edicte: 6184 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 121-0 Edicte: 5593 AJUNTAMENT DE DAS Anunci d'aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2018 Bop: 121-0 Edicte: 5592 AJUNTAMENT DE DAS Edicte d'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 104-0 Edicte: 4712 AJUNTAMENT DE DAS Anunci d'aprovació del plec de condicions i licitació per a l'adjudicació del contracte de l'obra d'urbanització de la plaça Cerdanya
Exercici: 2018 Bop: 100-0 Edicte: 4525 AJUNTAMENT DE DAS Edicte de convocatòria per al nomenament de jutge de pau
Exercici: 2018 Bop: 96-0 Edicte: 4363 AJUNTAMENT DE DAS Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 88-0 Edicte: 3892 AJUNTAMENT DE DAS Anunci de nomenament d'un funcionari
Exercici: 2018 Bop: 78-0 Edicte: 3467 AJUNTAMENT DE DAS Anunci de proposta de nomenament d'un funcionari
Exercici: 2018 Bop: 46-0 Edicte: 1959 AJUNTAMENT DE DAS Anunci de convocatòria