Edictes

Anunci sorteig Mesa Electoral ECG Novembre 2019

Anunci repetició sorteig mesa electoral eleccions locals

Anunci sorteig mesa electoral eleccions europees i locals

 

Anunci sorteig meses

Exercici: 2019 Bop: 220-0 Edicte: 8951 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 219-0 Edicte: 9004 AJUNTAMENT DE DAS Anunci d'informació pública d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 219-0 Edicte: 9003 AJUNTAMENT DE DAS Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 189-0 Edicte: 7559 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS Anunci d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 1/2019
Exercici: 2019 Bop: 107-0 Edicte: 4337 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS Edicte d'exposició pública del compte general per a l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 50-0 Edicte: 1686 AJUNTAMENT DE DAS Anunci d'adjudicació d'uns contractes
Exercici: 2019 Bop: 38-0 Edicte: 1337 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS Anunci d'aprovació definitiva del pressupost, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 29-0 Edicte: 945 MANCOMUNITAT PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS Anunci d'aprovació de les bases i la convocatòria per a la constitució d'una borsa d'ocupació
Exercici: 2018 Bop: 248-0 Edicte: 11174 AJUNTAMENT DE DAS Edicte d'aprovació definitiva de la modificació d'unes ordenances fiscals
Exercici: 2018 Bop: 246-0 Edicte: 11054 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS Anunci d'exposició pública del pressupost, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019