Edictes

Convocatoria Ple extraordinari i urgent 13/05/2020

Convocatòria Ple ordinari 10-03-2020

Anunci sorteig Mesa Electoral ECG Novembre 2019

Anunci repetició sorteig mesa electoral eleccions locals

Anunci sorteig mesa electoral eleccions europees i locals

 

Anunci sorteig meses

Exercici: 2020 Bop: 220-0 Edicte: 8384 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Aprovació de les bases i la convocatòria per a la constitució d'una borsa d'ocupació per cobrir de forma temporal les possibles vacants en els llocs de treball de mestre, educador/a i monitor/a de menjador de la llar d'infants
Exercici: 2020 Bop: 201-0 Edicte: 7363 AJUNTAMENT DE DAS - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 2, reguladora de l'Impost sobre béns immobles
Exercici: 2020 Bop: 193-0 Edicte: 7080 AJUNTAMENT DE DAS - Extracte de la resolució de 28 de setembre de 2020 de l'Ajuntament de Das, de convocatòria d'ajuts per a l'adquisició de llibres i material escolar per al curs escolar 2020/2021 (Convocatòria BDNS 526349)
Exercici: 2020 Bop: 193-0 Edicte: 7079 AJUNTAMENT DE DAS - Aprovació de les bases reguladores de la subvenció d'ajuda per a l'adquisició de llibres, curs 2020/21
Exercici: 2020 Bop: 187-0 Edicte: 6719 AJUNTAMENT DE DAS - Aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 177-0 Edicte: 6555 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 01/2020
Exercici: 2020 Bop: 164-0 Edicte: 6135 AJUNTAMENT DE DAS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació del pressupost 1/2020
Exercici: 2020 Bop: 155-0 Edicte: 5699 AJUNTAMENT DE DAS - Aprovació de la suspensió d'atorgament de llicències d'habitatge d'ús turístic
Exercici: 2020 Bop: 155-0 Edicte: 5692 AJUNTAMENT DE DAS - Aprovació inicial de l'Ordenança municipal per a la instrucció per a la gravació de les sessions plenàries
Exercici: 2020 Bop: 155-0 Edicte: 5690 AJUNTAMENT DE DAS - Aprovació inicial de la modificació de les bases d'execució del pressupost 2020