Edictes

Convocatoria Ple extraordinari i urgent 13/05/2020

Convocatòria Ple ordinari 10-03-2020

Anunci sorteig Mesa Electoral ECG Novembre 2019

Anunci repetició sorteig mesa electoral eleccions locals

Anunci sorteig mesa electoral eleccions europees i locals

 

Anunci sorteig meses

Exercici: 2022 Bop: 221-0 Edicte: 10129 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Aprovació inicial del projecte d'obres de reforma interior de 3 habitatges i espais comuns
Exercici: 2022 Bop: 215-0 Edicte: 9861 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Aprovació de les bases i la convocatòria per a la selecció d'1 plaça de mestre de l'escola bressol i dues places d'educador/a de l'escola bressol i constitució d'una borsa de treball per cobrir llocs de personal laboral temporal vacants que es puguin produir
Exercici: 2022 Bop: 207-0 Edicte: 9346 AJUNTAMENT DE DAS - Exposició pública d'un projecte d'actuació específica
Exercici: 2022 Bop: 200-0 Edicte: 9052 AJUNTAMENT DE DAS - Aprovació definitiva de l'expedient de transferència de crèdit 1/2022
Exercici: 2022 Bop: 193-0 Edicte: 8664 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 01/2022
Exercici: 2022 Bop: 187-0 Edicte: 8505 AJUNTAMENT DE DAS - Nomenament de funcionari interí
Exercici: 2022 Bop: 175-0 Edicte: 7991 AJUNTAMENT DE DAS - Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de la muntanya de Das (CUP 14/GI)
Exercici: 2022 Bop: 175-0 Edicte: 7990 AJUNTAMENT DE DAS - Aprovació inicial de l'expedient de transferència de crèdit 1/2022
Exercici: 2022 Bop: 144-0 Edicte: 6808 AJUNTAMENT DE DAS - Convocatòria per al nomenament de jutge de pau titular
Exercici: 2022 Bop: 125-0 Edicte: 6047 AJUNTAMENT DE DAS - Modificació de les bases de selecció d'una plaça de personal laboral d'operari de manteniment