Edictes

Convocatoria Ple extraordinari i urgent 13/05/2020

Convocatòria Ple ordinari 10-03-2020

Anunci sorteig Mesa Electoral ECG Novembre 2019

Anunci repetició sorteig mesa electoral eleccions locals

Anunci sorteig mesa electoral eleccions europees i locals

 

Anunci sorteig meses

Exercici: 2021 Bop: 136-0 Edicte: 6190 AJUNTAMENT DE DAS - Aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació PAU-DAS 1
Exercici: 2021 Bop: 118-0 Edicte: 5343 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 107-0 Edicte: 4912 AJUNTAMENT DE DAS - Aprovació inicial del Projecte de reparcel·lació del polígon d'actuació PAU-DAS 1
Exercici: 2021 Bop: 107-0 Edicte: 4707 AJUNTAMENT DE DAS - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 95-0 Edicte: 4025 AJUNTAMENT DE DAS - Aprovació definitiva del projecte d'urbanització PAU-DAS1
Exercici: 2021 Bop: 60-0 Edicte: 2435 AJUNTAMENT DE DAS - Aprovació inicial del projecte d'urbanització PAU-DAS1
Exercici: 2021 Bop: 49-0 Edicte: 1939 XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) - Aprovació del padró anual de l'aigua per a l'exercici 2020 de l'Ajuntament de Das i període de cobrament voluntari
Exercici: 2021 Bop: 24-0 Edicte: 618 AJUNTAMENT DE DAS - Aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 19-0 Edicte: 540 MANCOMUNITAT PER A FINS D'INSTRUCCIO I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URUS - Aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 248-0 Edicte: 9887 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Aprovació inicial del pressupost, les bases d'execució, la plantilla de personal i la relació de llocs de treball per a l'exercici exercici 2021