Edictes

Convocatoria Ple extraordinari i urgent 13/05/2020

Convocatòria Ple ordinari 10-03-2020

Anunci sorteig Mesa Electoral ECG Novembre 2019

Anunci repetició sorteig mesa electoral eleccions locals

Anunci sorteig mesa electoral eleccions europees i locals

 

Anunci sorteig meses

Exercici: 2020 Bop: 131-0 Edicte: 4496 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 01/2020
Exercici: 2020 Bop: 127-0 Edicte: 4302 AJUNTAMENT DE DAS - Aprovació definitiva del pressupost i de la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 124-0 Edicte: 4316 AJUNTAMENT DE DAS - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 105-0 Edicte: 3117 AJUNTAMENT DE DAS - Aprovació de les bases reguladores del procés de selecció per a la constitució d'una borsa de treball d'administratius/ves
Exercici: 2020 Bop: 55-0 Edicte: 2071 AJUNTAMENT DE DAS - Licitació d'un punt de recàrrega de vehicles elèctrics
Exercici: 2020 Bop: 54-0 Edicte: 2041 AJUNTAMENT DE DAS - Aprovació de les bases particulars de subvencions de costos de manteniment d'urbanitzacions
Exercici: 2020 Bop: 54-0 Edicte: 2022 AJUNTAMENT DE DAS - Aprovació inicial de la modificació d'una ordenança fiscal
Exercici: 2020 Bop: 54-0 Edicte: 2020 AJUNTAMENT DE DAS - Aprovació inicial del pressupost per al 2020
Exercici: 2020 Bop: 39-0 Edicte: 1422 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Aprovació definitiva del pressupost de l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 23-0 Edicte: 737 XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (GIRONA) - Aprovació padró aigua DAS 2019