Edictes

Convocatoria Ple extraordinari i urgent 13/05/2020

Convocatòria Ple ordinari 10-03-2020

Anunci sorteig Mesa Electoral ECG Novembre 2019

Anunci repetició sorteig mesa electoral eleccions locals

Anunci sorteig mesa electoral eleccions europees i locals

 

Anunci sorteig meses

Exercici: 2022 Bop: 121-0 Edicte: 5665 AJUNTAMENT DE DAS - Exposició pública de la modificació del projecte de rehabilitació de l'Església de Sant Llorenç
Exercici: 2022 Bop: 119-0 Edicte: 5559 AJUNTAMENT DE DAS - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 112-0 Edicte: 5344 AJUNTAMENT DE DAS - Aprovació de la convocatòria del procés de selecció d'un funcionari interí per a la plaça de tècnic comptable
Exercici: 2022 Bop: 112-0 Edicte: 5343 AJUNTAMENT DE DAS - Aprovació de la convocatòria del procés de selecció per a la provisió d'una plaça d'operari/ària de manteniment
Exercici: 2022 Bop: 103-0 Edicte: 4634 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Aprovació de l'oferta d'ocupació pública per a l'estabilització de l'ocupació temporal
Exercici: 2022 Bop: 102-0 Edicte: 4637 AJUNTAMENT DE DAS - Aprovació definitiva de la modificació de la relació de llocs de treball
Exercici: 2022 Bop: 101-0 Edicte: 4420 AJUNTAMENT DE DAS - Aprovació de l'Oferta d'ocupació pública 2022
Exercici: 2022 Bop: 101-0 Edicte: 4414 AJUNTAMENT DE DAS - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost de l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 97-0 Edicte: 4142 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 85-0 Edicte: 3520 AJUNTAMENT DE DAS - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 22, reguladora de la taxa d'aprofitament de pastures de la muntanya de Das, CUP número 14 de Girona